Történetünk

Hivatalos nevük: Don Bosco Szalézi Társasága (S.D.B., szaléziak).

Bosco Szent János a 19. század közepén Torino egyik negyedében, Valdoccóban alapította meg kongregációját. Oratóriumában maga köré gyűjtötte a veszélyeztetett helyzetű fiúkat. Ebből alakult ki a szalézi rend, amelyben a papok és a laikus tagok családi közösséget alkotnak. A rend kezdetben az iparosifjakkal, tanoncokkal foglalkozott. A szalézi rend hihetetlen gyorsasággal terjedt Itáliában és külföldön is, ami jelezte, hogy Don Bosco a kor nyomorúságát ismerte föl és azon segített, amikor az elhagyott fiúkat fölkarolta. 1888-ban a szaléziaknak 250 háza volt 130.000 növendékkel. Élete folyamán hatezer pap került ki intézeteiből, akik közül 1200 szalézi szerzetes lett.

A szaléziak Magyarországon

1913-ban, Péliföldszentkereszten telepedtek le Magyarországon, és 1929-től önálló rendtartományt alkotnak. Vezettek gimnáziumot, árvaházakat, fiúnevelő intézetet, internátusokat, ipariskolát, de még nyomdájuk is működött Rákospalotán, amelyet Don Boscóról neveztek el. Míg az oratóriumokban a valláserkölcsi nevelés volt a cél, az említett intézménytípusokban a gyakorlati élethivatásra nevelték a szegény sorsú fiatalokat. Megtelepülésüknek helyszínei zömmel a gyorsan fejlődő ipari régiók: Nyergesújfalu, Óbuda, Rákospalota, Újpest. Az egyház talán éppen a szaléziak révén jutott a legközelebb a városi-iparos ifjúság, a proletár és félproletár rétegek megnyeréséhez. 1950-ben elsők között oszlatták fel őket, államosították intézményeiket.

A rendszerváltás után P. Havasi József vezetésével újraszerveződött a rend. Sorra alakultak rendházaik, intézményeik, melyek az óvodán, az általános iskolán, a szakiskolán, a szakközépiskolán, a gimnáziumon és az egyetemi-főiskolai kollégiumon keresztül lefedik a gyermek és ifjúsági nevelés-oktatás teljes spektrumát. Az iskolai rendszerű nevelés-oktatás mellett oratóriumaikban nagy figyelmet fordítanak az iskolán kívüli szabadidős tevékenységre, valamint fővárosi könyvkiadójuk és kazincbarcikai modern nyomdájuk pedagógiai munkák megjelentetésével jelentős segítséget nyújt a hazai nevelés számára. 2014-ben a rend az iskolák fenntartására létrehozta a Szalézi Intézmény Fenntartót (SZIF).

Szaléziak a világban

2015-ben világszerte a szalézi közösség férfi ágához 1200 házban 14000 tag, köztük 10000 pap tartozott, és közel 15000 fős a női ág, a Don Bosco Nővérek közössége. A rend tagjai jelöltség után lépnek a noviciátusba, melynek végén egyszerű fogadalmat tesznek. Három év múva teszik le az ünnepélyes örökös fogadalmat. A fogadalmas kispapok, a segítő tetsvérek és a papok a társaság egyenrangú tagjai. A rendfőnök melett 5 szaktanácsadó (rendi képzés, ifjúság nevelése, a rend lelki ügyei, missziók, anyagiak) és 7 területi tanácsadó (Olaszország és Közel-Kelet, angol nyelvterület, Ázsia, Spanyolország, Latin-Amerika atlanti-óceáni térsége, Közép-Európa és Afrika, Latin-Amerika karib-tengeri térsége) alkotják a rend legfelső vezetését. Az egyetemes káptalan 1904-ig 3, azóta 6 évenként ülésezik. A rend legkisebb egysége a ház, vezetője az igazgató. Nagyobb terület vagy ország házai alkotják a rendtartományt.
A Szalézi Társaság legfőbb tisztségviselője don Ángel Fernandez Artime szalézi egyetemes főnök.

Don Bosco és a szaléziak nevelői munkájukban inkább a szabadidős foglalkozásokat, és az oratóriumot részesítik előnyben, elismerve az iskola nevelésben betöltött lényegi szerepét. Ezért, bár sokszor élnek az iskolai nevelés-oktatás lehetőségével a mai szaléziak, mégis megmaradnak "nevelő rend", ellentétben például a piaristákkal, akik mindig is iskolában gondolkodó ún. "tanító rend" voltak. A szalézi rend manapság minden tartományában ezzel együtt vállalja az iskolák és kollégiumok fenntartásának terhét, hiszen ezek az intézmények fontos műhelyei a jövő formálásának, a hit és tudomány illetve a hit és az élet közti szintézis megteremtésének.
Az iskola Don Bosco szándéka szerint "becsületes polgárokat és jó keresztényeket" igyekszik nevelni, segítve a fiatalok felnőtté válását. Általános célja ezért, hogy képesek legyenek felelősségteljesen gondolkodni, legyenek szabadok, tisztelettel legyenek mások iránt, legyenek elkötelezettek és keményen dolgozzanak, tanuljanak. A szalézi iskola célja, hogy az iskola a maga sajátos eszközeivel és lehetőségeivel hozzájáruljon a kultúra, a gazdaság és a társadalom keresztény értékek szerinti átformálásához. A szalézi iskola így egyszerre nevel és evangelizál. A szalézi iskola ismertetőjegyei nem önmagukban, hanem harmonikus egységükben alkotják meg a sajátosan szalézi iskolát.

Munkatársaink

Dokumentumok

Megnevezés  
SZIF alapító okirat Megtekintés
Rendelkező nyilatkozat az adó 1%-ról Megtekintés
Megőrizve megújulni - változás a nyergesújfalui Szalézi-Irinyi Középiskola életében Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató Megtekintés
Regisztráció honlapon Megtekintés
Hírlevélküldés Megtekintés
Üzenetküldés Megtekintés
Honlap belépési adatok - ENapló Megtekintés
Önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató - álláshirdetés Megtekintés
Önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató - nem álláshirdetés Megtekintés
Hozzájáruló nyilatkozat fénykép és videofelvétel készítéséhez Megtekintés
Pályázati felhívás igazgatói állás betöltésére Megtekintés
Tartományfőnöki körlevél a koronavírus-helyzettel kapcsolatban Megtekintés
ETIKAI KÓDEX - a szalézi intézmények számára Megtekintés
Fenntartói értékelés 2021/2022 Zafféry Megtekintés
Fenntartói értékelés 2019/2020 Zafféry Megtekintés
Fenntartói értékelés 2020/2021 Zafféry Megtekintés
Fenntartói értékelés 2021/2022 PéterPál Megtekintés
Fenntartói értékelés 2021/2022 SZÁMALK Megtekintés
Fenntartói értékelés 2021/2022 META Megtekintés
Fenntartói értékelés 2021/2022 Don Bosco Iskola Megtekintés
Fenntartói értékelés 2020/2021 META Megtekintés
Fenntartói értékelés 2020/2021 SZÁMALK Megtekintés
Fenntartói értékelés 2020/2021 Don Bosco Iskola Megtekintés
Fenntartói értékelés 2020/2021 Szent Ferenc Megtekintés
Fenntartói értékelés 2022/2023 Péter Pál Iskola Megtekintés
Fenntartói értékelés 2022/2023 Don Bosco Iskola Megtekintés
Fenntartói értékelés 2022/2023. tanév META Megtekintés
Fenntartói értékelés 2022/2023_Számalk Megtekintés
Fenntartói értékelés 2022/2023_Zafféry Megtekintés
Fenntartói értékelés 2022/2023 - Szalézi Szent Ferenc Megtekintés