Budapest

Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda óvodája

„Ne jöjj zavarba, akiben Isten él, mindene megvan.” Don Bosco

Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda óvodája
  • Cím : 1036 Budapest, Tímár u. 10-16.
  • Levelezési Cím : 1034 Budapest, Tímár u. 13/b
  • Telefon : 06-1-388-6546
  • E-mail : ovoda@peterpaliskola.hu
  • Weboldal : www.peterpaliskola.hu
  • Tagintézmény-vezető : Bihari Nóra tagintézmény vezető
  • Tanított évfolyamok :
  • Technikai azonosítók

  • OM azonosító : 034858
  • Működési engedély : BPB/012/03327-5/2014.
Bemutatkozás

Az óvoda – a főváros óvodaépítési programja keretében – 1900-ban, Őry Gyula főmérnök tervei alapján épült. A „Községi Kisdedóvó” átvételére 1901. július 2-án, megnyitására 1901. szeptember 1-jén került sor. A patinás épület kívülről ma is őrzi eredeti formáját, belülről azonban többször átalakították.

A 2008. év folyamán lehetőség nyílott arra, hogy az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola közelében lévő, önkormányzati fenntartású Tímár utcai óvodát átvegye a katolikus egyház. A megállapodások értelmében 2008. szeptember 1-től a 8 évfolyamos általános iskola és az óvoda közös irányítású közoktatási intézményként működik tovább Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda néven, fenntartója az átvételkor a Szalézi Szent Ferenc Társasága, 2014 júniusától a Szalézi Intézmény Fenntartó.

Az emeletes bérházak között található kétszintes épület nagy, (1107m2) zárt területű gesztenyefás udvarral is rendelkezik.

Az óvodában négy homogén csoport működik.

Kiemelt feladatunk, hogy a gyermekeink a családias légkörű óvodában, különböző tevékenységek között gyakorolhassák a keresztény hitélethez szükséges viselkedésformákat, viselkedéskultúrát. A hitrenevelés átszövi az óvodai élet egészét. A köszönés módjában, a beszélgetések, templomlátogatások során, az étkezések kapcsán, alvás előtti imádságban, valamint az egyházi ünnepek megtartásával. Az óvodapedagógusok a gyerekekkel a katolikus vallás szokásait, alapjait hetente a „csendes percek” alatt, valamint havonta egy alkalommal „közös áhitat” keretében ismertetik meg. Énekekkel, imákkal, szinezéssel, dramatizálással teszik változatosabbá a hitrenevelést. 

Nevelési programunk a szalézi megelőző módszer szerint: a pedagógus kedvességgel nevel, szerető gondoskodással előzi meg a konfliktusokat, segíti a gyermeket a fejlődésben, a pozitív benyomások erősítésével alakítja személyiségének kibontakozását. Óvodásainknak megteremtjük az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, nyugodt, családias légkört, a befogadástól az óvodáskor végéig. Közösen szerzett élményeken, tevékenységeken keresztül olyan erkölcsi tulajdonságokat fejlesztünk, mint az együttérzés, a figyelmesség, a segítőkészség, az őszinteség, az önfegyelem, a pontosság, a szorgalom, a kitartás, az állhatatosság, a szabálytartás, az önzetlenség, az igazságosság és igazmondás. Kapcsolatteremtő képességeiket megerősítjük, segítjük a barátkozást, hogy minden gyermek megtalálhassa a helyét és szerepét a csoportban. Segítjük a lassabb ütemben fejlődő gyermekek felzárkózását, a visszahúzódó, szorongó, a „túl mozgékony" gyerekek beilleszkedését.

Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése példamutató legyen a gyermekek számára.

Az óvoda nagyon jó természeti környezetben helyezkedik el.  Kiváló  lehetőségek adódnak természeti sétákra, vízzel és környezettel kapcsolatos megfigyelésekre, a közlekedés gyakorlására, stb. Óvodásainkkal részt veszünk „madárovi" programban, melynek keretében kirándulások alkalmával érdekes dolgokkal ismerkedhetnek meg. A játéktevékenység idején különböző kézműves technikákat sajátíthatnak el, heti egy délután lehetőség van magyar néptáncra, és úszásoktatáson is részt vehetnek a gyermekek.

Elsődleges szempontunk, hogy a gyermekek az iskolára való felkészülésben minden területen megfeleljenek, hogy zökkenőmentes legyen az iskolai átmenet. Ezt az átmenetet a Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola több közös programján való részvételünkkel is segítjük.

Az intézménybe Óbuda–Békásmegyer egész területéről, és ennek környékéről érkeznek gyerekek. Szívesen fogadjuk nemcsak a katolikus, hanem a hitüket őrző és gyakorló keresztyén családok gyermekeit is.

101

Óvodás

9

Óvodapedagógus

6

Munkatárs

0

Osztály

4

Csoport

Események

Óvodánk Eseményei

Intézményünkben sok színes programmal igyekszünk gazdagítani diákjaink mindennapjait, alább megtekinthetők a legfrissebb eseményeink.

" A mai időkben nagy szükségünk van a kipróbált szerénység
és tisztaság erényére."

Don Bosco

" Ha a dolgok jól mennek, ne akarjunk mindenáron javítani rajtuk."

Don Bosco

" Igyekezz jó példákkal és szavaiddal lelkeket menteni ott,
ahová az Úr küld téged."

Don Bosco

Projektek

Óvodánk Projektjei

Intézményünk részt vállal számos hazai és nemzetközi projektben, ezzel kívánjuk elősegíteni diákjaink szerteágazó tudásfejlesztését.

Írjon nekünk

Intézményünkkel közvetlenül kapcsolatba léphet az alábbi űrlap segítségével.