Budapest

Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda iskolája

„Ne jöjj zavarba, akiben Isten él, mindene megvan.”
Don Bosco

Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda iskolája
  • Cím: 1036 Budapest, Tímár u. 10-16.
  • Levelezési Cím: 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 10.
  • Telefon: 06-1-388-8301
  • E-mail: titkarsag@peterpaliskola.hu
  • Weboldal: www.peterpaliskola.hu
  • Intézményvezető: Lux Ambrus
  • Tanított évfolyamok: 1-8
  • Technikai azonosítók

  • OM azonosító: 034858
  • Működési engedély: BPB/012/03327-5/2014.
Bemutatkozás

A Szalézi Rend küldetéstudatának szellemében a nevelésben a keresztény erkölcsi értékrendet kívánjuk továbbadni tanulóinknak, a szalézi atyák támogatásával. Célunk, hogy érzelmileg és értelmileg a teljes személyiséget alakítsuk: a gyerekek képességeit megismerjük, feltárjuk és kibontakoztassuk, s így gimnáziumi tanulmányokra előkészítsük.

Az írás-olvasás tanításában „hagyományos”, analizáló-szintetizáló módszert alkalmazunk, szótagoló módszerrel, elnyújtott betűtanítási időszakkal. Módszerünkkel a diszlexia kialakulásának megelőzését is segítjük. Az oktatást természetrajzi, számítástechnikai, néptánc, rajz és zenei szaktantermek, interaktív táblák segítik.

Tanított idegen nyelveink: angol, német. (Emelt óraszámban.) Az egyik első osztályt „német nyelvbarát”, a másik osztályt „angol nyelvbarát” csoportként indítjuk, akik azután 8. év végéig ezt a nyelvet tanulják.

Helyi tantervünk a kerettantervben foglaltakon kívül heti két hittanórával egészül ki, továbbá – a kerületi Aelia Sabina Alapfokú Művészetoktatási Iskolával közösen – igény szerint zenei képzésben is részesítjük tanulóinkat. A testnevelés órák keretén belül 4. évfolyamig heti 1 órában diákjaink néptáncolni tanulnak; illetve a 4. és 5. évfolyamon heti 2 órában úsznak, a Darnyi Úszóiskolával együttműködve. Ezeken felül lehetőség van néptánc-, sport-, rajz-, természetjáró szakkörre, tehetséggondozás keretében pedig a versenyekre való felkészülésre. Alsóban napközi, felsőben tanulószoba működik. Reggel 7-től lehet megérkezni az iskolába, és 17 óráig van ügyelet.

Minden év őszén megszervezzük népszerű családos kirándulásunkat, melyen több százan örömmel vesznek részt. Karácsonykor pásztorjátékkal készülnek az első osztályosok, és iskolánk énekkara ünnepi hangversenyt ad. Hagyományosan minden év januárjában rendalapítónk – Bosco Szent János – tiszteletére gálaműsort rendezünk, melyre tanulóink sokféle művészeti produkcióval készülnek. Itt adjuk át iskolánk által alapított Péter-Pál-díjat a legeredményesebb végzős diákunknak. Májusban a néptánc szakkörre járó diákok bemutatót tartanak, a rajz szakkörösök munkáiból kiállítás nyílik az iskola földszintjén. Tanév végén a nyolcadikosok búcsúműsorral köszönnek el tanáraiktól, iskolájuktól. Nyaranta hagyományosan balatoni hittan tábort és természetjáró vándortábort szervezünk.

Szívesen látjuk nemcsak a katolikus, hanem a hitüket őrző és gyakorló keresztyén családok gyermekeit is. 

Az intézmény legutóbbi fenntartói értékelései:

A 2021/2022. tanév fenntartói értékelése

A 2022/2023 tanév fenntartói értékelése

239

Diák

25

Tanár

9

Munkatárs

11

Osztály

0

Csoport

Események

Iskolánk Eseményei

Intézményünkben sok színes programmal igyekszünk gazdagítani diákjaink mindennapjait, alább megtekinthetők a legfrissebb eseményeink.

" A mai időkben nagy szükségünk van a kipróbált szerénység
és tisztaság erényére."

Don Bosco

" Ha a dolgok jól mennek, ne akarjunk mindenáron javítani rajtuk."

Don Bosco

" Igyekezz jó példákkal és szavaiddal lelkeket menteni ott,
ahová az Úr küld téged."

Don Bosco

Projektek

Iskolánk Projektjei

Intézményünk részt vállal számos hazai és nemzetközi projektben, ezzel kívánjuk elősegíteni diákjaink szerteágazó tudásfejlesztését.

Írjon nekünk

Intézményünkkel közvetlenül kapcsolatba léphet az alábbi űrlap segítségével.