Borsod-Abaúj-Zemplén

Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium

Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium
  • Cím: 3700 Kazincbarcika Május 1. út 11.
  • Levelezési Cím: 3700 Kazincbarcika Május 1. út 11
  • Telefon: (48) 512 732
  • E-mail: iskola@donboscosuli.hu
  • Weboldal: www.donboscosuli.hu
  • Intézményvezető: Molnár-Gál Béla
  • Tanított évfolyamok: 9-13
  • Technikai azonosítók

  • OM azonosító: 029382
  • Működési engedély: BO/11/670-9/2015.
Bemutatkozás

Iskolánk többcélú oktatási intézmény, 1993 szeptember 1-től van a Szalézi rend fenntartásában, és kezdte meg a működését Kazincbarcikán. Az iskola a város egy központi helyén kapott helyett (Kazincbarcika Május 1 út 11) és 2009-től egy új szakképzési épülettel bővült.  A kazincbarcikai „Don Bosco” már a kezdetektől a hátrányokkal, nehézségekkel küzdő diákok felzárkóztatását, számukra az iskola befejezését, az életben való elindítást próbálja sikeresen megvalósítani, s ezáltal a tanári és a szakmai team nagy gyakorlattal rendelkezik bizonyos problémák megoldásának terén. A szalézi identitást figyelembe kell venni a munkánk során, miszerint a tanítás alapja a szeretet és a vallás. A beszélgetéseknek, közös játékoknak, iskola barátságos, családias légkörének, a tanórán kívüli jelenlétnek szintén nagy szerepe van. Pedagógiánk alapja a Don Bosco módszer, miszerint az állandó, segítő jelenlét, az odafordulás, a szeretet és a preventív rendszer jelentősen hozzájárulnak a már lemorzsolódott, hátrányos helyzetű fiatalok iskolapadba ültetéséhez, valamint azon kompetenciák elsajátításához, amelyek a szakma vagy az érettségi megszerzéséhez szükségesek. Ezért elsődlegesen a diákok igényeiből, elvárásaiból indulunk ki, hiszen ezekre reagálva lehet őket bevonni közös életterünk, az iskola mindennapjainak alakításába, formálásába. Egy olyan hatékonyan működő, sikerességet biztosító, a tanulók teljes életére ható iránymutató programot kell alkalmazni, amely lehetőségeket teremt a már más intézményekből lemorzsolódottak, különböző hátrányokkal küzdő, peremre szorult diákok számára. A pedagógus személye meghatározó ebben, hiszen a diák egyenrangú társa, ugyanakkor támasza és segítője. Nagyon fontos tényező a tanuló és tanár közötti emberi kapcsolat, hiszen csak akkor lehet sikeres a közös munka, ha a tanár példaképpé tud válni a diák számára.  A büntetést csak legvégső esetben tartjuk megengedhetőnek, csak akkor, ha már semmilyen más eszköz nem vezet eredményre. Nem indítunk semmilyen eljárást, büntetést addig, amíg minden más nevelői eszközt nem alkalmaztunk. A tanulót a tanárok, próbálják a szív oldaláról megközelíteni, szeretettel, szelídséggel. A fegyelmezés, ha valóban elkerülhetetlen, akkor a büntetésre egy kedvező alkalommal kerítünk sort. Nem azonnal, a tett után, mert a fiatalnak időt kell engedni a meggondolásra, magába szállásra, belső javulásra. A tanároknak is szükséges a várakozás, mert a diák érzi, hogy csak a tárgyilagos észnek van joga büntetni, nem pedig az indulatnak, ezért kerüljük a látszatát annak is, mintha indulatból, önzésből büntetnénk, így a tanár is megőrzi tekintélyét, szerethetőségét tanulóval szemben. A diák nem a büntető személyt látja benne, hanem azt az embert, aki neki jót akar és a jó útra szeretné terelni. Ha büntetni kell, akkor meg kell adni a reményt a hibázónak, hogy újra kezdhesse, más alapokra fektesse eddigi tevékenységét, ezért a büntetés mellé adunk egy kis biztatást, lehetőséget, hogy van egy jó út is, amin mi is segítünk járni. A fegyelmezés után egy szeretetteljes tekintettel vagy biztató szóval többet lehet elérni, mint sok dorgálással.

A pedagógus nem külső szemlélő, nem, mint egy felügyelő van jelen a szünetekben, hanem együtt tölti el az időt a gyermekekkel. Fontos, hogy tudjon együtt nevetni, vigadozni a diákokkal, tudjon rájuk mosolyogni, beszélgessen a velük. A kölcsönös bizalom alapján a tanár megbízik növendékében, ezért szabadidejében teljes szabadságot, önfeledt vidámságot biztosít számára. A szórakozás idejének szabadsága, az erkölcsös és egészséges élet a fegyelem fenntartásának leghatékonyabb eszköze. A növendékek a tanáraikkal élet-, munka- és játékközösséget alkotnak, a nevelőnek viszont ügyelnie kell arra, hogy jelenléte ne legyen tolakodó. Célszerű használni olyan sporteszközöket és a kor szellemének megfelelő digitális eszközöket, amivel magához vonzza a tanulót, lefoglalja a tanítási szünetekben is. Ha szükséges, bensőséges barátként álljon a gyermekek rendelkezésére, és óvja meg őket attól, hogy hibát kövessenek el. 

Iskolatípusaink:

Általános iskola: 4 évfolyam (5; 6; 7; 8) Azon fiatalok számára, akik más általános iskolában nem tudták befejezni a 7. vagy 8. évfolyamot. Felnőtt korúak oktatása nappali oktatás munkarendje szerint, akik nem tudták befejezni nappali tagozaton az általános iskolát.

Szakgimnázium: 4+1 évfolyam (9; 10; 11; 12;) Azon fiatalok számára, akik Gyakorló fodrász, Kisgyermekgondozó-nevelő, Nyomdai gépmester, Gyakorló ápoló, Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szeretne lenni vagy megragadni a lehetőséget a tovább tanulásra

Szakiskolák középiskolája: 2 évfolyam. (Szé/12) Azon fiatalok számára, akik szakma megszerzése után érettségizni szeretnének. Felnőtt korúak oktatása esti tagozaton, akik már szakmával rendelkeznek keresztény szellemben a Magyar Katolikus Egyház és a Don Bosco Szalézi Társasága hagyományait követve.

Szakközépiskola: 3 évfolyam (1/9; 2/10; 3/11) Női szabó, Hegesztő, Épület és szerkezetlakatos Kőműves és hidegburkoló, Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, Szociális gondozó és ápoló, Pék, Ipari gépész, Festő, mázoló tapétázó, Könyvkötő és nyomtatvány feldolgozó, Szárazépítő, Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

Alapvető küldetésünknek tartjuk az esélyteremtést minden fiatal számára. A szakképzés területén a diákok szerződésben állnak többek között a Szalézi kft.-vel, és kisebb tanulói számban más cégekkel, ahol a gyakorlati képzésük megvalósul és ösztöndíjat is kapnak.


339

Diák

31

Tanár

11

Munkatárs

32

Osztály

0

Csoport

Események

Iskolánk Eseményei

Intézményünkben sok színes programmal igyekszünk gazdagítani diákjaink mindennapjait, alább megtekinthetők a legfrissebb eseményeink.

" A mai időkben nagy szükségünk van a kipróbált szerénység
és tisztaság erényére."

Don Bosco

" Ha a dolgok jól mennek, ne akarjunk mindenáron javítani rajtuk."

Don Bosco

" Igyekezz jó példákkal és szavaiddal lelkeket menteni ott,
ahová az Úr küld téged."

Don Bosco

Projektek

Iskolánk Projektjei

Intézményünk részt vállal számos hazai és nemzetközi projektben, ezzel kívánjuk elősegíteni diákjaink szerteágazó tudásfejlesztését.

MEGtanulva - Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása

Iskolánk célja, hogy segítsük a középiskolai végzettséggel nem rendelkező, az iskolarendszerből lemorzsolódott vagy azt korábban elhagyó már nem tanköteles korú fiatalokat a középfokú megszerzésében.

Tovább

Kis lépésekkel a nagy világban

Tovább

Írjon nekünk

Intézményünkkel közvetlenül kapcsolatba léphet az alábbi űrlap segítségével.