Budapest

SZÁMALK-Szalézi Technikum és Szakgimnázium

Befogadó, fejlesztő, innovatív iskola
„Mindenki tehetséges valamiben, találjuk meg közösen, hogy Te miben vagy az!"

SZÁMALK-Szalézi Technikum és Szakgimnázium
  • Cím: 1119 Budapest, Mérnök utca 39.
  • Telefon: +36 1 883-3655
  • E-mail: info@szamalk-szalezi.hu
  • Weboldal: http://www.szamalk-szalezi.hu/
  • Intézményvezető: Halász József
  • Tanított évfolyamok: 13-14
  • Technikai azonosítók

  • OM azonosító: 035490
  • Működési engedély: BP/1009/04429-5/2020
  • Felnőttképzés - Nyilvántartásba Vételi Szám: TSzI034
Bemutatkozás
Intézményünk a szalézi közösség tagja, a Szalézi Intézmény Fenntartó iskolájaként működik. Oktató-nevelő munkánkat huszonkét éves tapasztalatunkra építve, Don Bosco pedagógiai-nevelési értékrendje szerint, az eddigi eredményeink gazdagításával folytatjuk.

A barátságos, diákközpontú légkör fenntartása, ápolása, valamint a személyes törődés előtérbe helyezése mellett fontosnak tartjuk az egyénre szabott fejlesztést. Célunk, hogy diákjainkban kialakuljon a tanulás iránti elkötelezettség, a világra való nyitottság és erősítsük bennük az egész életen át tartó tanulás szükségességét.

A korábban informatikai szakmai képzésekre alapított iskola mára már kiválóan teljesít a művészeti képzések oktatásában is. E két szakmacsoporton kívül évről évre több osztályban képzünk Pedagógiai- és családsegítő munkatárs, Idegenvezető és Irodai asszisztens szakembereket. Kizárólag a mi iskolánk biztosít olyan stewardess képzést, mely nemzetközi szakszolgálati bizonyítványt ad (ez teszi lehetővé a légi járatokon való munkavállalást).

Intézményünkbe várjuk mindazokat, akik jó iskolában, kiváló tanárokkal szeretnének tanulni. Akik bennünket választanak, megismerik a szeretettel és türelemmel való nevelést és oktatást, társakra, közösségre lelnek, műveltségük és tudásuk gyarapodik, Intézményünk a szalézi közösség tagja, a Szalézi Intézmény Fenntartó iskolájaként működik. Oktató-nevelő munkánkat huszonkét éves tapasztalatunkra építve, Don Bosco pedagógiai-nevelési értékrendje szerint, az eddigi eredményeink gazdagításával folytatjuk. tehetségüket fejlesztjük.

Iskolánk folyamatosan részt vesz pedagógiai kutatás-fejlesztésben és az innovációkat beépítjük a munkánkba. Iskolánk jövőjét a folyamatos fejlődés biztosítja, amelyhez szilárd alapul szolgálnak az elmúlt húsz évben elért eredmények.

A legfontosabb számunkra az, hogy olyan tanárokat, eszközöket és lehetőségeket biztosítsunk a nálunk tanuló diákoknak, melyben fejleszthetik idegen nyelvi kommunikációs és szakmai képességüket, többet tanulhatnak, ugyanakkor sokkal gazdagabbá is válhatnak emberi értékeik és szakmai tudásuk gyarapodásával.

Fontos számunkra, hogy a lemaradók felzárkózzanak, a kiemelkedően jók részt vegyenek tehetségfejlesztő kurzusokon, és az is, hogy mindenki elérje egyéni célját a tanulással, több tudással, melyhez önmaga is járuljon hozzá szorgalmával, munkájával. Rendszeresen szervezünk alkotó táborokat, kirándulásokat, kulturális programokat, rendezvényeket és évente legalább 15 nemzetközi kurzust, melyek mind a diákokért, a diákoknak szólnak. Rendezünk kiállításokat, diákjaink pályázatokon vehetnek részt és olyan közösséget kínálunk számukra, melynek tagjai lehetnek, melyben biztosan barátokat találnak és önmagukat fejleszthetik.  A diákoknak lehetőségük van nemzetközi kurzusokat felvenni, azokon vizsgát tenni, referenciát szerezni, megkezdeni karrierjük építését.

Általános célunk, hogy az intézményünkben tanuló fiatalok képesek legyenek felelősségteljesen gondolkodni, legyenek szabadok, tisztelettel legyenek mások iránt, legyenek elkötelezettek és keményen dolgozzanak, tanuljanak.
A legfontosabb szakmai-pedagógiai cél, hogy minden tanulónk valamilyen szintű (emelt szintű vagy felsőfokú) OKJ bizonyítványt és megfelelő szakmai, gyakorlati és személyes kompetenciát szerezzen, mely a fiataloknál elegendő útravaló a pályakezdéshez, felnőtteknél pedig megfelelő az újrakezdéshez, illetve a munkahely megtartásához.

Halász József
igazgató

921

Diák

49

Tanár

46

Munkatárs

34

Osztály

46

Csoport

Események

Iskolánk Eseményei

Intézményünkben sok színes programmal igyekszünk gazdagítani diákjaink mindennapjait, alább megtekinthetők a legfrissebb eseményeink.

" A mai időkben nagy szükségünk van a kipróbált szerénység
és tisztaság erényére."

Don Bosco

" Ha a dolgok jól mennek, ne akarjunk mindenáron javítani rajtuk."

Don Bosco

" Igyekezz jó példákkal és szavaiddal lelkeket menteni ott,
ahová az Úr küld téged."

Don Bosco

Projektek

Iskolánk Projektjei

Intézményünk részt vállal számos hazai és nemzetközi projektben, ezzel kívánjuk elősegíteni diákjaink szerteágazó tudásfejlesztését.

ReVETax (Taxonomies and repository for VET and copyrights and data protection asociated)

A fejlett technológia által biztosított sokrétű tanárt segítő referenciák, segédanyagok nagy száma miatt a tanárok - még ha gondolnak is rá - igen nehezen és véletlenszerűen használnak kiegészítő anyagokat, pedig mindenki számára nyilvánvaló ezek metodikai és motivációnövelő értéke.

Tovább

OpenQAsS (Open Source Quality Assurance System for European Vocational Education)

Az iskolákban folyó tanulás és oktatás minőségének fejlesztése napjaink egyik legfontosabb oktatásügyi témája. Számtalan kutatás és tanulmány foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet a minőségirányítási kutatások elméleti következtetéseit az iskolai gyakorlatba átültetni, és miképpen lehet a jó példákból tanulni.

Tovább

E-portfolio (E-Portfolio System as a Source for Employment of Prospecitve VET Graduates)

A projekt célja az E-portfólió alkalmazása a partnerországok felsőoktatásában és szakképzési kurzusain, továbbá annak a lehetőségnek a vizsgálata, hogy a pályakezdők portfólióját miként tudnák hasznosítani a munkáltatók. A projekt partneri kör intézményünk kutatási innovációját transzferálja és a korábbi eredményekre építve azt további fejlesztésekkel és kísérletekkel egészíti ki a program futamideje alatt.

Tovább

I-T SHAPE (European Level Competitive IT Certification for the Hungarian Vocational Education)

A projekt célja: Európai szinten versenyképes informatikai képesítések fejlesztése, kipróbálása és elterjesztése el Magyarországon. Az “EUCIP CORE” szakképesítések honosítása Magyarországon és hazai tematikájának tananyagának kidolgozása.

Tovább

RealEnglish (Improving the Communicative English Language Competence of Academic Personel within the framework of VET)

A program célja, hogy az egyetemen oktató tanárok speciális angol nyelvi készségét továbbfejlessze. A projektvezető török egyetem intézményünk korábbi fejlesztésének eredményét (IT-Teachers) transzferálta és az új fejlesztésben is partnerként választotta iskolánkat.

Tovább

Flip IT! – Fordított tanterem az európai szakképzésben

A projekt célja: a „fordított tanterem” módszertanát a partnerországok szakközépiskoláinak és szakiskoláinak valamint képzési központjainak pedagógiai gyakorlatába integrálja. Távlati cél a szakképzések színvonalának javítása, valamint a munkaalapú, együttműködő és problémaorientált tanulás/tanítás irányába fordulni, kihasználva a korszerű információ- és kommunikációtechnológiai eszközök pedagógiai lehetőségeit.

Tovább

Grandis XXI. – Vocational Education for Interprofessional Elderly Care in the 21st century

A demográfiai változások következtében világszerte növekszik a gondozásra szoruló idős emberek létszáma. A 65 évesnél idősebb népesség aránya 2014-ben elérte 18,5%-ot az Európai Unióban, és az előrejelzések szerint ez az arány 2060-ra megközelíti a 30%-ot. Az idősödő társadalmak az EU országok számára a XXI. század legnagyobb kihívását jelentik, amelyre nemcsak az egészségügyi és szociális ellátó rendszereknek, hanem csaknem minden szektornak, köztük az oktatásnak, és a szakképzésnek is reagálnia kell.

Tovább

JobLab – JOB Labyrinth - Fostering youth inclusive education and transition to work through game-based approaches integrating active employment and web-based guidance in Europe

A projekt abból a feltételezésből indult ki, hogy van közvetlen összefüggés a munkanélküliség, a szegénység és a társadalmi kirekesztettség között. Azt a célt tűzte ki, hogy javít a fiatalok foglalkoztatásán, segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat. Annak érdekében, hogy ezt a célt meg tudjuk valósítani, fontos segítő stratégiákat, eszközöket és módszereket kell kitalálni, melyeket meg is tudunk valósítani.

Tovább

VETIVER - VET Itineraries with a Variety of Open Educational Resources Enhanced by a Multilingual Repository

A projekt célja: A partnerség egy olyan adatbázis kialakításán és feltöltésén dolgozik, melyben konkrét, szakképzésben és felnőttképzésben tanított tantárgyakhoz, oktatás céljára szabadon felhasználható anyagokat gyűjt, abból tematikus tanulási lehetőséget és E portfóliós felületet biztosít.

Tovább

Flipping First (Flipping Framework Including VET Resources for Social Training)

A projekt célja: A szakképzésben tanító pedagógusok megismertetése a fordított (tükrözött) osztályterem módszertanával, ehhez oktatóvideók és tanítási segédanyagok elkészítése.

Tovább

WAMDIA (WE ALL MAKE DIGITAL INFORMATION ACCESSIBLE) – MI MINDANNYIAN HOZZÁFÉRHETŐVÉ TESSZÜK A DIGITÁLIS INFORMÁCIÓKAT – DIGITÁLIS AKADÁLYMENTESÍTÉS)

Digitális akadálymentesítés előtérbe emelése átlagos IKT felhasználók támogatásával

Tovább

"LET’S PLAY VET!"

A projekt célja: projektközpontú és játékos tanulással fejleszteni a partnerországok grafikus szakképzését, ezáltal innovatívabbá, érdekesebbé (még inkább média központúvá) téve a képzések szakmai tartalmát és tananyagait. Hosszú távú cél pedig a lemorzsolódás csökkentés az adott szakképesítések diákjai vonatkozásában.

Tovább

Reacti-VET

Szakképzésnek nevezzük azt a „szakmaspecifikus oktatást és képzést, ami a képzett munkaerőt hivatott biztosítani” (CEDEFOP). Napjainkban azonban sokat találkozhatunk a ’készséghiány’ fogalmával, ami a képzési kínálat és a munkaerőpiacon jelentkező szükséglet közötti eltérést jelenti. Bár a probléma nem oldható meg egyedül az oktatás keretein belül, mégis a szakképzés jelenti a megoldás egyik kulcsát.

Tovább

Be@CyberPro

Tovább

Kreatív árnyékok - Kreatív képzések területén megvalósuló job-shadowing tevékenység

Tovább

Európai szakképzési jó gyakorlatok megosztása (Sharing good practices in the field of vocational education across Europe)

A projekt célja a konzorciumban résztvevő intézmények jó gyakorlatainak, tapasztalatainak cseréje, növelve ezáltal a szakképzési feladatellátás módszertani színvonalát. A tevékenységek során azonban nemcsak a nevelési-oktatási tapasztalatok megismerése a cél, hanem a partnerországok szakképzési struktúrájának összehasonlítása is, így a projekt végeztével a jó gyakorlatokat, valamint a partnerországok szakképzési rendszereinek összehasonlítását magában foglaló rövid kiadvány kerül összeállításra és publikálásra angol nyelven.

Tovább

Kreativitás-fejlesztő projekt indult a SZÁMALK-Szalézi Technikum és Szakgimnáziumban

A SZÁMALK-Szalézi Technikum és Szakgimnázium, valamint a Szalézi Intézmény Fenntartó az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Szakképzésért Felelős Helyettes Államtitkársága felkérésére, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) szakmai támogatásával kreativitás-fejlesztési folyamatba kezdett.

Tovább

Írjon nekünk

Intézményünkkel közvetlenül kapcsolatba léphet az alábbi űrlap segítségével.