Történetünk

Hivatalos nevük: Don Bosco Szalézi Társasága (S.D.B., szaléziak).

Bosco Szent János a 19. század közepén Torino egyik negyedében, Valdoccóban alapította meg kongregációját. Oratóriumában maga köré gyűjtötte a veszélyeztetett helyzetű fiúkat. Ebből alakult ki a szalézi rend, amelyben a papok és a laikus tagok családi közösséget alkotnak. A rend kezdetben az iparosifjakkal, tanoncokkal foglalkozott. A szalézi rend hihetetlen gyorsasággal terjedt Itáliában és külföldön is, ami jelezte, hogy Don Bosco a kor nyomorúságát ismerte föl és azon segített, amikor az elhagyott fiúkat fölkarolta. 1888-ban a szaléziaknak 250 háza volt 130.000 növendékkel. Élete folyamán hatezer pap került ki intézeteiből, akik közül 1200 szalézi szerzetes lett.

A szaléziak Magyarországon

1913-ban, Péliföldszentkereszten telepedtek le Magyarországon, és 1929-től önálló rendtartományt alkotnak. Vezettek gimnáziumot, árvaházakat, fiúnevelő intézetet, internátusokat, ipariskolát, de még nyomdájuk is működött Rákospalotán, amelyet Don Boscóról neveztek el. Míg az oratóriumokban a valláserkölcsi nevelés volt a cél, az említett intézménytípusokban a gyakorlati élethivatásra nevelték a szegény sorsú fiatalokat. Megtelepülésüknek helyszínei zömmel a gyorsan fejlődő ipari régiók: Nyergesújfalu, Óbuda, Rákospalota, Újpest. Az egyház talán éppen a szaléziak révén jutott a legközelebb a városi-iparos ifjúság, a proletár és félproletár rétegek megnyeréséhez. 1950-ben elsők között oszlatták fel őket, államosították intézményeiket.

A rendszerváltás után P. Havasi József vezetésével újraszerveződött a rend. Sorra alakultak rendházaik, intézményeik, melyek az óvodán, az általános iskolán, a szakiskolán, a szakközépiskolán, a gimnáziumon és az egyetemi-főiskolai kollégiumon keresztül lefedik a gyermek és ifjúsági nevelés-oktatás teljes spektrumát. Az iskolai rendszerű nevelés-oktatás mellett oratóriumaikban nagy figyelmet fordítanak az iskolán kívüli szabadidős tevékenységre, valamint fővárosi könyvkiadójuk és kazincbarcikai modern nyomdájuk pedagógiai munkák megjelentetésével jelentős segítséget nyújt a hazai nevelés számára. 2014-ben a rend az iskolák fenntartására létrehozta a Szalézi Intézmény Fenntartót (SZIF).

Szaléziak a világban

2015-ben világszerte a szalézi közösség férfi ágához 1200 házban 14000 tag, köztük 10000 pap tartozott, és közel 15000 fős a női ág, a Don Bosco Nővérek közössége. A rend tagjai jelöltség után lépnek a noviciátusba, melynek végén egyszerű fogadalmat tesznek. Három év múva teszik le az ünnepélyes örökös fogadalmat. A fogadalmas kispapok, a segítő tetsvérek és a papok a társaság egyenrangú tagjai. A rendfőnök melett 5 szaktanácsadó (rendi képzés, ifjúság nevelése, a rend lelki ügyei, missziók, anyagiak) és 7 területi tanácsadó (Olaszország és Közel-Kelet, angol nyelvterület, Ázsia, Spanyolország, Latin-Amerika atlanti-óceáni térsége, Közép-Európa és Afrika, Latin-Amerika karib-tengeri térsége) alkotják a rend legfelső vezetését. Az egyetemes káptalan 1904-ig 3, azóta 6 évenként ülésezik. A rend legkisebb egysége a ház, vezetője az igazgató. Nagyobb terület vagy ország házai alkotják a rendtartományt.
A Szalézi Társaság legfőbb tisztségviselője don Ángel Fernandez Artime szalézi egyetemes főnök.

Don Bosco és a szaléziak nevelői munkájukban inkább a szabadidős foglalkozásokat, és az oratóriumot részesítik előnyben, elismerve az iskola nevelésben betöltött lényegi szerepét. Ezért, bár sokszor élnek az iskolai nevelés-oktatás lehetőségével a mai szaléziak, mégis megmaradnak "nevelő rend", ellentétben például a piaristákkal, akik mindig is iskolában gondolkodó ún. "tanító rend" voltak. A szalézi rend manapság minden tartományában ezzel együtt vállalja az iskolák és kollégiumok fenntartásának terhét, hiszen ezek az intézmények fontos műhelyei a jövő formálásának, a hit és tudomány illetve a hit és az élet közti szintézis megteremtésének.
Az iskola Don Bosco szándéka szerint "becsületes polgárokat és jó keresztényeket" igyekszik nevelni, segítve a fiatalok felnőtté válását. Általános célja ezért, hogy képesek legyenek felelősségteljesen gondolkodni, legyenek szabadok, tisztelettel legyenek mások iránt, legyenek elkötelezettek és keményen dolgozzanak, tanuljanak. A szalézi iskola célja, hogy az iskola a maga sajátos eszközeivel és lehetőségeivel hozzájáruljon a kultúra, a gazdaság és a társadalom keresztény értékek szerinti átformálásához. A szalézi iskola így egyszerre nevel és evangelizál. A szalézi iskola ismertetőjegyei nem önmagukban, hanem harmonikus egységükben alkotják meg a sajátosan szalézi iskolát.

Munkatársaink

Koblencz Attila
Koblencz Attila

pedagógiai igazgató

Némethi Sándorné
Némethi Sándorné

gazdasági vezető

Winkler Gábor
Winkler Gábor

pályázati referens

Tóthné Soós Tünde
Tóthné Soós Tünde

pénzügyi referens

Sándor Dorottya
Sándor Dorottya

pedagógiai munkatárs

Leitner Csaba
Leitner Csaba

pedagógiai referens

Dokumentumok

Megnevezés  
SZIF alapító okirat Megtekintés
Rendelkező nyilatkozat az adó 1%-ról Megtekintés
Megőrizve megújulni - változás a nyergesújfalui Szalézi-Irinyi Középiskola életében Megtekintés
Adatkezelési tájékoztató Megtekintés
Regisztráció honlapon Megtekintés
Hírlevélküldés Megtekintés
Üzenetküldés Megtekintés
Honlap belépési adatok - ENapló Megtekintés
Önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató - álláshirdetés Megtekintés
Önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató - nem álláshirdetés Megtekintés
Hozzájáruló nyilatkozat fénykép és videofelvétel készítéséhez Megtekintés
Pályázati felhívás igazgatói állás betöltésére Megtekintés
Tartományfőnöki körlevél a koronavírus-helyzettel kapcsolatban Megtekintés
ETIKAI KÓDEX - a szalézi intézmények számára Megtekintés
Fenntartói értékelés 2021/2022 Zafféry Megtekintés
Fenntartói értékelés 2019/2020 Zafféry Megtekintés
Fenntartói értékelés 2020/2021 Zafféry Megtekintés
Fenntartói értékelés 2021/2022 PéterPál Megtekintés
Fenntartói értékelés 2021/2022 SZÁMALK Megtekintés
Fenntartói értékelés 2021/2022 META Megtekintés
Fenntartói értékelés 2021/2022 Don Bosco Iskola Megtekintés
Fenntartói értékelés 2020/2021 META Megtekintés
Fenntartói értékelés 2020/2021 SZÁMALK Megtekintés
Fenntartói értékelés 2020/2021 Don Bosco Iskola Megtekintés
Fenntartói értékelés 2020/2021 Szent Ferenc Megtekintés
Fenntartói értékelés 2022/2023 Péter Pál Iskola Megtekintés
Fenntartói értékelés 2022/2023 Don Bosco Iskola Megtekintés
Fenntartói értékelés 2022/2023. tanév META Megtekintés
Fenntartói értékelés 2022/2023_Számalk Megtekintés
Fenntartói értékelés 2022/2023_Zafféry Megtekintés
Fenntartói értékelés 2022/2023 - Szalézi Szent Ferenc Megtekintés