Leonardo innováció transzfer

E-portfolio (E-Portfolio System as a Source for Employment of Prospecitve VET Graduates)

A projekt célja az E-portfólió alkalmazása a partnerországok felsőoktatásában és szakképzési kurzusain, továbbá annak a lehetőségnek a vizsgálata, hogy a pályakezdők portfólióját miként tudnák hasznosítani a munkáltatók. A projekt partneri kör intézményünk kutatási innovációját transzferálja és a korábbi eredményekre építve azt további fejlesztésekkel és kísérletekkel egészíti ki a program futamideje alatt.

E-portfolio (E-Portfolio System as a Source for Employment of Prospecitve VET Graduates)
 • Program: Leonardo innováció transzfer
 • Résztvevő országok:
  • Törökország
  • Magyarország
  • Lengyelország
  • Spanyolország
 • Időtartam: 2013. november 1. – 2015.október 30.
 • Szerződésszám: 2013-1-TR1-LEO05-47530
 • Koordinátor: Çukurova University - Adana Vocational School of Higher Education
 • Partnerek:
  • IÇukurova University - Adana Vocational School of Higher Education (Törökország)
  • Sea Teach S.L. (Spanyolország)
  • Firat Univesity (Törökország)
  • APLOAD Lda (Törökország)
  • AvivaPoland-Vocational Training and Human Resources Ltd. (Lengyelország)
  • Nigde University (Törökország)
  • Netro Agency (Törökország)
  • SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola (Magyarország)
 • Weboldal: http://szamalk-szki.hu/projektek/e_portfolio
 • Facebook Oldal: https://www.facebook.com/ePortfolioProject?fref=ts
Projekt Leírása

A projekt célja az E-portfólió alkalmazása a partnerországok felsőoktatásában és szakképzési kurzusain, továbbá annak a lehetőségnek a vizsgálata, hogy a pályakezdők portfólióját miként tudnák hasznosítani a munkáltatók. A projekt partneri kör intézményünk kutatási innovációját transzferálja és a korábbi eredményekre építve azt további fejlesztésekkel és kísérletekkel egészíti ki a program futamideje alatt.

Célcsoport
 • szakképző intézmények szaktanárai, vezetősége és végzős diákjai
 • a szakképzésből kikerülő végzetteket fogadó potenciális munkaadók
Projekt Célja
 1. web-alapú képzés – portfólió és e-portfólió a szakképzésben
 2. a munkaadók igényeinek felmérése azzal a céllal, hogy a szakképzésben végzők munkába való elhelyezkedéseinek esélyei megnőjenek
 3. megfelelő elektronikus platform fejlesztése az e-portfóliós munkák feltöltéséhez és kezeléséhez
 4. e-portfólió minták tervezése és beépítése különböző szakképzésekbe, melyek a munkaadók igényeinek leginkább megfelelnek
Feladatok / Mérföldkövek
 1. a szükségletek felmérése mind az intézmények, mind a munkaadók igényeinek megismerése céljából
 2. a partnerség közös igényeinek megfelelő e-portfoliós rendszer megtervezése, informatikai és tartalmi előállítása valamint tesztelése
 3. a bevált rendszer alkalmazási területeinek felmérése, bevezetése az oktatási intézmények mindennapi gyakorlatába és lehetőség szerint minél szélesebb körű elterjesztése a partnerországok szakképző intézményeiben
Eredmények
 1. kézikönyv, útmutató és CD valamint web felület - http://e-portfolioproject.net/
 2. személyes feljegyzések, melyek tartalmazzák az esettanulmányokat
 3. kérdőív tanárok számára
 4. kérdőív vállalkozók számára
 5. a kérdőív tanárok számára statisztikai kiértékelése
 6. a kérdőív vállalkozók számára statisztikai kiértékelése
 7. portfólió alkalmazása – A magyar oktatási intézményekben és vállalkozásoknál
Találkozók
 1. találkozó: Törökország - Adana, 2013. november 29-december 01.
 2. találkozó: Spanyolország - Mallorca, 2014. május 29-30.
 3. találkozó: Portugália - Porto, 2014. szeptember 15-16.
 4. találkozó: Magyarország – Budapest, 2015. március 26-27.
 5. találkozó: Lengyelország – Wroclaw, 2015. június 25-26.
 6. találkozó: Törökország - Adana, 2015 október 5-7.