Erasmus+, Stratégiai Partnerség

Flip IT! – Fordított tanterem az európai szakképzésben

A projekt célja: a „fordított tanterem” módszertanát a partnerországok szakközépiskoláinak és szakiskoláinak valamint képzési központjainak pedagógiai gyakorlatába integrálja. Távlati cél a szakképzések színvonalának javítása, valamint a munkaalapú, együttműködő és problémaorientált tanulás/tanítás irányába fordulni, kihasználva a korszerű információ- és kommunikációtechnológiai eszközök pedagógiai lehetőségeit.

Flip IT! – Fordított tanterem az európai szakképzésben
 • Program: Erasmus+, Stratégiai Partnerség
 • Résztvevő országok:
  • Magyarország
  • Írország
  • Spanyolország
  • Egyesült Királyság
  • Cseh Köztársaság
 • Időtartam: 2015. Szeptember 1. – 2018. Augusztus 31.
 • Szerződésszám: 2015-1-HU01-KA202-013555
 • Koordinátor: iTStudy Hungary Oktató és Kutatóközpont
 • Partnerek:
  • ITStudy Oktató- és Kutatóközpont (Magyarország)
  • Cork Institute of Technology (Írország)
  • Instituto de Formación y Estudios Sociales (Spanyolország)
  • Univeridad Europea de Madrid SL (Spanyolország)
  • Opus Learning Ltd. (Egyesült Királyság)
  • University of Hradec Kralove (Cseh Köztársaság)
  • Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (Magyarország)
  • Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola és Szakiskola (Magyarország)
  • Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (Magyarország)
  • SZÁMALK Szalézi Szakgimnázium (Magyarország)
 • Weboldal: http://szamalk-szki.hu/projektek/flip_it
 • Facebook Oldal: https://www.facebook.com/Flip-IT-1688268141418543/
Projekt Leírása

A korszerű szakirodalomból kiderül, hogy az IKT (információ- és kommunikációtechnológia) gyakran nem képes teljes mértékben jelen lenni a hagyományos oktatásban. „Csupán néhány innovatív projekt élte túl a korai bevezetési szakaszt és lett az oktatási gyakorlat szerves része.” (S. Bocconi, P. G. Kampylis, Y. Punie, 2012).

Ennek értelmében fogant a „Flip IT!” projekt: kutatás-fejlesztés azon céllal, hogy a „fordított tanterem” módszertanát a partnerországok szakiskoláinak és képzési központjainak pedagógiai gyakorlatába integrálja. Távlati cél a szakképzések színvonalának javítása, valamint a munkaalapú, együttműködő és problémaorientált tanulás/tanítás irányába fordulni, kihasználva a korszerű IKT-eszközök pedagógiai lehetőségeit.

Az Európai Bizottság Kutatóközpontjának a „A jövő technológiát kutató intézete” (Institute for Prospective Technological Studies of European Commission's Joint Research Centre – JRC-IPTS) az Európa 2020 stratégiához kapcsolódva 2012-ben elindította a „Creative Classroom” című kutatást melynek célja, hogy elősegítse az IKT-ban rejlő pedagógiai lehetőségek jobb megértését és kiaknázását az oktatás és képzés megújításában. A kutatáshoz kapcsolódik az European Schoolnet (31 európai ország oktatási minisztériuma által létrehozott szervezet) által 2013-ban elindított „Creative Classroom Lab” című projekt (http://creative.eun.org), amelynek egyik kiemelt célja a „megfordított tanterem” („flipped classroom”) elnevezésű új módszertan – amely az elmúlt években az iskolai IKT eszközökre irányuló figyelem központjába került – kipróbálása iskolai környezetben.

A „fordított tanterem” metodikával gyakorlati kapcsolatba kerülő tanárok beszámolója szerint ezen módszer fokozza a hallgatók és tanárok közötti aktív együttműködést, a hangsúlyozottan tanárközpontú oktatással szemben egyértelműen segítőként áll a tanulók mellett. A Cseh Köztársaságban végzett öthónapos pedagógiai kísérlet végső értékelése szerint a matematikát tanuló hallgatók teljesítménye a korábbinál egyértelműen magasabb volt a „fordított tanterem” módszertanát felhasználva.

Meggyőződésünk, hogy a „fordított tanterem” különösen hasznos a szakképzési szektorban, ahol az iskoláknak a folyamatosan változó munkaerőpiac kihívásaival kell szembenézniük. A technológiai változások gyorsasága miatt szinte lehetetlen aktualizált tartalmú tankönyvekkel ellátni a szakképző intézményeket. Emellett a hallgatók számára tananyagot előkészítő tanároknak egyre inkább figyelembe kell venniük az interneten elérhető hatalmas mennyiségű információt. Miként tudják ezen koncepcióba illeszteni a tanárok a „folyamatosan online elérhetőség” lehetőséget, hogy a tanulók élményként tekintsenek a tanulásra? Hogyan lehet átlendülni a hagyományos Power Point határain? Milyen IKT-eszközök a leghatékonyabbak a tanítás és tanulás támogatásában, ezen belül is a „fordított tanterem” módszertanában? A „Flip IT!” konzorcium nem csak megválaszolni kívánja ezen kérdéseket, de foglalkozni is kíván a tanárok előtt álló gyakorlati kihívásokkal; meggyőződésünk szerint a tanárok a hajtóerői ennek a változásnak.

Célcsoport
 • Elsődleges célcsoport: szakközépiskolai és szakiskolai tanárok
 • Másodlagos célcsoport: szakközépiskolai és szakiskolai tanulók
Projekt Célja
 • A „fordított tanterem” módszertanhoz tartozó elméleti tanulmányok és pedagógiai tapasztalatok áttekintése.
 • Szükségletelemzés a partnerországok tanárainak bevonásával.
 • „Fordított tanterem módszertan” kidolgozása (tankönyv, tanterv, online tréning szakoktatóknak).
 • Online bevezető képzés partnerországok tanárainak bevonásával.
 • Az eredmények megerősítése tanulók bevonásával kísérleti képzés szakképző intézményekben.
Feladatok / Mérföldkövek

A konzorcium öt európai ország tíz partnerszervezetét tömöríti. Részt vesz két felsőoktatási intézmény Spanyolországból és a Cseh Köztársaságból, amelyek korábban elvégzett kutatásaik alapján a módszertan elméleti hátterét nyújtják. A projekt kedvezményezettjei azok az intézmények, amelyek között három szakiskola található; egy szakképesítést kínáló magyar iskola és egy spanyol intézet a felnőttoktatási tapasztalatait adja a projekthez. Emellett az Egyesült Királyságból és Írországból is részt vesz a projektben egy-egy intézmény, jelentős e learning tervezési és fejlesztési tapasztalatit adva a közös munkába.

Eredmények
 • Országjelentés a partnerországokban végzett helyzetfelmérés alapján
 • A Flip IT szemben támasztott tanári szükségletek felmérésnek eredményei - szakképzésben dolgozó tanárok és partnerek válaszai alapján (Spanyolország és Magyarország)

Találkozók
 1. találkozó: Magyarország, Budapest, 2015. november 12-13.
 2. találkozó: Spanyolország, Madrid, 2016. június 22-24.
 3. találkozó: Csehország - Hradec Kralove, 2017. március 23-24.
 4. találkozó: Írország - Cork, 2017. október 19-20.
 5. találkozó: Magyarország – Budapest, 2018. június 11-12