Erasmus+, Stratégiai Partnerség, Szakképzés és szakoktatás

OpenQAsS (Open Source Quality Assurance System for European Vocational Education)

Az iskolákban folyó tanulás és oktatás minőségének fejlesztése napjaink egyik legfontosabb oktatásügyi témája. Számtalan kutatás és tanulmány foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet a minőségirányítási kutatások elméleti következtetéseit az iskolai gyakorlatba átültetni, és miképpen lehet a jó példákból tanulni.

OpenQAsS (Open Source Quality Assurance System for European Vocational Education)
 • Program: Erasmus+, Stratégiai Partnerség, Szakképzés és szakoktatás
 • Résztvevő országok:
  • Magyarország
  • Spanyolország
  • Olaszország
  • Egyesült Királyság
  • Írország
 • Időtartam: 2014. Szeptember 1. – 2017. Augusztus 31.
 • Szerződésszám: 2014-1-HU01-KA242-002356
 • Koordinátor: iTStudy Hungary Oktató és Kutatóközpont
 • Partnerek:
  • iTStudy Hungary Oktató és Kutatóközpont (Magyarország)
  • Universidad de Alcala (Spanyolország)
  • AICA (Olaszország)
  • CAPDM Ltd. (Egyesült Királyság)
  • National Research Council Institute (Olaszország)
  • TREBAG Szellemi tulajdon- és Projektmenedzser Kft. (Magyarország)
  • ICS-SKILLS Certification Body Of The Irish Computer Society (Írország)
  • SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium (Magyarország)
 • Weboldal: http://szamalk-szki.hu/projektek/openqass
 • Facebook Oldal: https://www.facebook.com/openqass
Projekt Leírása

A gazdasági válság nyomán az európai szakképző intézményeknek speciális kihívásokra kellett választ találniuk. Az európai szakképző intézményeknek “növelniük kell vonzerejüket, fokozottan integrálniuk kell a munkaalapú tanulást, erősíteniük kell munkaerőpiaci kötődésüket, pontosabb pályaképeket és karrier-utakat kell kialakítaniuk, elő kell segíteniük a tanárok szakmai fejlődését, fejleszteniük kell a képzések kölcsönös elismerését és az országok és a különböző tanulmányi fokozatok közötti átjárhatóságot."

Az EQAVET (Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer) segíti az EU-tagállamokat, a társadalmi partnereket és az Európai Bizottságot abban, hogy az EU-tagállamok az EQAVET gyakorlati alkalmazása során sikeresen fejlesszék a szakképzés minőségbiztosítási rendszereit. Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszert – a fejlesztések elengedhetetlen feltételeként - abból a célból hozták létre, hogy terjessze a szakképző intézmények minőségbiztosítási kultúráját.- “A részt vevő országoknak 2015 végéig valamennyi szakképzési szolgáltatóra vonatkozó, nemzeti szintű közös minőségbiztosítási keretet kell létrehozniuk, amely a kapcsolódó munkahelyi tanulásra is kiterjed, és amely kompatibilis az EQAVET-kerettel. (Bruges Communiqué, EU Commission, 2010).

A Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer gyakorlati alkalmazása nem egyszerű feladat. Megvalósításához rendszerint hiányzik a minőségbiztosítási kultúra, megfigyelhető a személyzet húzódozása, s többnyire hiányoznak az emberi erőforrások is. Hiányok tapasztalhatók a módszerekben és a szemléletben is. Ezek a tényezők minden iskolafokozaton akadályozzák a minőségbiztosítási rendszerek elterjedését.

Célcsoport
 1. A szakképző iskolák valamint a szakképző vállalkozások tanárai, szakoktatói és igazgatói, illetve menedzserei;
 2. Szakképző iskolák és szakképzési vállalkozások;
 3. A szakképzés területén tevékenykedő oktatáskutatók;
 4. Az OpenQAsS.org közösség szoftverfejlesztő tagjai.
Projekt Célja

Az OpenQAsS projekt azt a célt tűzte ki maga elé, hogy - felhasználva a modern hálózati technológiákat - minden területen támogatja az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer bevezetését. A fejlesztendő eszközök segítséget nyújtanak abban, hogy a szakképző intézmények aktuális minőségbiztosítási feladataikat sikeresen elvégezhessék.

Feladatok / Mérföldkövek
 1. Az indikátorok számának növelése helyett inkább a meglevőket kell átgondolni és érthetőbbé tenni;
 2. A minőségbiztosítási kultúra fejlesztése érdekében a tanárokat, szakoktatókat és a iskolai vezetőséget meg kell győzni, motiválni kell és tovább kell képezni;
 3. A minőségbiztosítási eszközöket - a tanulás kimeneti eredményeinek figyelembe vételével – az értékelési folyamathoz kell igazítani;
 4. A minőségbiztosítási folyamatban a tanulók és a munkáltatók igényeit is figyelembe kell venni.
Eredmények
 1. Országjelentés a partnerországokban végzett helyzetfelmérés alapján
 2. Az OpenQAsS-szal szemben támasztott tanári szükségletek felmérésnek eredményei - szakképzésben dolgozó tanárok és partnerek​ válaszai alapján
Találkozók
 1. találkozó: Magyarország - Budapest, 2014. november 06-07.
 2. találkozó: Spanyolország - Alcala, 2015. május 19-20.
 3. találkozó: Olaszország - Milánó, 2015 november 19-20.
 4. találkozó: Skócia (Nagy-Britannia) - Edinburgh, 2016 június 1-4.
 5. találkozó: Írország – Dublin, 2017. január 26-27.