Erasmus+, Oktatói mobilitás

Kreatív árnyékok - Kreatív képzések területén megvalósuló job-shadowing tevékenység

Kreatív árnyékok - Kreatív képzések területén megvalósuló job-shadowing tevékenység
 • Program: Erasmus+, Oktatói mobilitás
 • Résztvevő országok:
  • Magyarország
  • Franciaország
 • Időtartam: 2019. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.
 • Szerződésszám: 2019-1-HU01-KA102-060842
 • Koordinátor: SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium
 • Partnerek:
  • LYCÉE FRANCOIS D'ESTAING - Franciaország
 • Weboldal: Under editing
 • Facebook Oldal: Under editing
Projekt Leírása

A projekt célja a művészeti képzések szakmai tartalmának bővítése, illetve a kreatív motivációs eszközök, ezen belül jellemzően a művészeti képzésekben alkalmazható tevékenységformák tanulmányozása job-shadowing tevékenység keretében. A projekt közvetlen megvalósítói iskolánk művészeti szakirányon oktató tanárai, akik a LYCÉE FRANCOIS D'ESTAING (Rodez, Franciaország) partner intézményünkben félévenként három csoportban megvalósuló szakmai látogatás során tanulmányozzák iskolánk pedagógiai tevékenységeibe beépíthető jó gyakorlatokat.

A fentiek mellett kiemelt cél a nevelési program és Don Bosco pedagógiájára épülő értékrend közvetítésére vonatkozó módszerek tanulmányozása a francia partneriskolánál.

Célcsoport

A művészeti szakmacsoportban oktató pedagógusok és szakoktatók

Projekt Célja

A projekt célja a művészeti képzések szakmai tartalmának bővítése, illetve a kreatív motivációs eszközök, ezen belül jellemzően a művészeti képzésekben alkalmazható tevékenységformák tanulmányozása job-shadowing tevékenység keretében. 

Feladatok / Mérföldkövek

A mobilitások terén iskolánk célkitűzései, hogy az együttműködések támogassák a képzés szakmai színvonalának további emelését, diákjaink szakképesítéshez juttatását, továbbá a tanórán kívüli tevékenységek bővítését jó gyakorlatok cseréjén keresztül. A mobilitások során kiemelt szempont az innovatív pedagógiai módszerek és alkalmazások megismerése, illetve a pilot szakaszt követően a módszerek iskolai gyakorlatba történő beépítése.

Eredmények

A mobilitások során a két iskola tanulói tanári szakmai irányítás mellett közös szabadkézi és digitális grafikai alkotásokat hoznak létre, amelyből mindkét országban megvalósuló kiállítás szervezünk. A közös munka megfelelő eszköz a kreatív motivációs eszközök és jellemzően művészeti képzésekben alkalmazható tevékenységformák kölcsönös tanulmányozására, illetve a pedagógiai gyakorlatba történő beépítésre. 

Találkozók

1.  mobilitás: 2019. november 4 – november 8.

    Résztvevő munkatársak: Bornemisza Róza, Faltis Alexandra, Faltis Roberta, Szabó Andrea Cecília, Halász József;

2.  mobilitás: időpont egyeztetés alatt

3.  mobilitás: időpont egyeztetés alatt