Reacti-VET

Szakképzésnek nevezzük azt a „szakmaspecifikus oktatást és képzést, ami a képzett munkaerőt hivatott biztosítani” (CEDEFOP). Napjainkban azonban sokat találkozhatunk a ’készséghiány’ fogalmával, ami a képzési kínálat és a munkaerőpiacon jelentkező szükséglet közötti eltérést jelenti. Bár a probléma nem oldható meg egyedül az oktatás keretein belül, mégis a szakképzés jelenti a megoldás egyik kulcsát.

Reacti-VET
 • Program:
 • Résztvevő országok:
  • HU
  • IT
  • UK
  • EE (Magyarország
  • Olaszország
  • Egyesült Királyság
  • Észtország)
 • Időtartam: 2018. szeptember 1.-2021. február 28.
 • Szerződésszám: 2018-1-Hu01-Ka202-047816
 • Koordinátor: iTStudy Hungary
 • Partnerek:
  • ITStudy Oktató- és Kutatóközpont – Magyarország,Universidad de Alcala – Spanyolország,AICA, Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico – Olaszország,CAPDM Ltd. – Egyesült Királyság,National Research Council Institute – Olaszország,TREBAG Szellemi tulajdon- és Projektmenedzser Kft. – Magyarország,ICS-SKILLS Certification Body Of The Irish Computer Society – Írország,SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium – Magyarország
 • Weboldal: reactivet.itstudy.hu/en
 • Facebook Oldal: https://www.facebook.com/ReactiVET/
Projekt Leírása

A probléma

A szakképző intézményeknek folyamatosan meg kell felelniük két különböző elvárásnak: hagyományaikhoz híven megbízható, stabil tudást kell biztosítaniuk a meghatározó piaci és társadalmi szereplők elvárásainak megfelelően, valamint olyan képességeket és kompetenciákat kell átadniuk a tanulóknak, melyek igazodnak az új és folyamatosan változó elvárásokhoz.

Az európai döntéshozók nagy erőfeszítéseket tettek, hogy a szakképző intézmények átgondolják képzéseik tartalmát és metodikáját, ennek ellenére a változtatás nem tudott lépést tartani a piac által támasztott elvárásokkal. A legtöbb európai országban a szakképzés szabályozott tanmenet szerint történik, ami pontosan meghatározza a tartalmat. Ily módon viszont az oktatók csak kis teret kapnak arra, hogy a pillanatnyi piaci érdekek szerint oktassanak. Ezen oktatási rendszerek nagy része hosszú és bonyolult akkreditációs folyamattal rendelkezik, így egy új tanterv létrehozása – vagy egy már létező módosítása – sokáig eltarthat.

Célcsoport

Szakképzési tanárok

Projekt Célja

A projekt célja, hogy a szaktanároknak hatékony és nélkülözhetetlen képzést biztosítson, ami segíti őket abban, hogy a piaci készséghiányt felismerjék, valamint reagáljanak erre más meghatározó szereplők – a diákok, a szülők, a tanári kar, de legfőképpen a szakképzett munkaerő hiányával szembesülő munkáltatók – bevonásával.

Feladatok / Mérföldkövek

Az összefogás kidolgozza, teszteli és átadja a szabványosított, átfogó eszközkészletet, mely oktatási, együttműködési és kommunikációs módszereket tartalmaz. Ez magában foglalja a szakképzésben részt vevő tanárok gyors tantervfejlesztési módszertanát, amit a potenciális munkáltatókkal közösen használnak a piacon tapasztalható szakképzési hiányosságok felismerésére, valamint a hallgatók továbbképzésének megtervezésére, fejlesztésére.

Eredmények

Öt szellemi eredményt tartalmaz a projekt, melyeket egy iskolai vagy üzleti közösség hoz létre.

Ezen eredmények a projekt két fő célját szolgálják:

 1. Reacti-VET tréning csomag tanároknak – hat modullal, négy nyelven (angol, észt, magyar, olasz)
 • Reacti-VET tréning csomag tanároknak – tartalomfejlesztés
 • Tanári továbbképzés – pilot
 • Standardizáció és akkreditáció
 1. Reacti-VET tanulói továbbképzés és módszertan
 • a felkészítő képzés megtervezése és kivitelezése tanárok, diákok, iskolák és vállalatok bevonásával
 • a kiválasztott szakmák készséghiányának meghatározása
 • együttműködés a tanmenet tervezésében és kialakításában, valamint tartalomfejlesztés nyílt oktatási források segítségével
 • szakképzés, melyben tanárok terveznek és fejlesztenek hallgatóknak
 • a Reacti-Vet módszertan részeként fejlesztett projektalapú értékelés kidolgozása
 • a képzés ütemezése és online platform létrehozása eredmények közzétételére

Találkozók

1. találkozó: Magyarország – Budapest, 2018. október 8-9.
2. találkozó: Észtország –  2019. április.
3. találkozó: Olaszország – 2020. február.
4. találkozó: Magyarország- Budapest, 2021. február.