EFOP-3.1.10-17-2017-00029

Kis lépésekkel a nagy világban

Kis lépésekkel a nagy világban
Projekt Leírása

EFOP-3.1.10-17-2017-00029
Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása
2017.09.27. napján kelt támogatói döntés
Kis lépésekkel a nagy világban című projekt
Kezdés: 2017.11.01.
Fizikai befejezés: 2020.06.30.
A támogatási szerződés hatályba lépésének napja: 2017. október 24.


Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása

A középfokú (szakgimnázium) oktatási rendszerben tanuló hátrányos, halmozottan hátrányos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, köztük roma diákok segítése, olyan tanulást támogató fejlesztésekkel, hogy képessé váljanak az érettségi megszerzésére. Olyan, továbbtanulásra felkészítő átfogó, program megvalósítása, amelynek célja piacképes végzettség megszerzése, hátránykompenzáció és számarányuk növelési a hazai felsőoktatási intézményekben. A mentorált diákok számára olyan komplex készség- és kompetenciafejlesztést biztosítani, amely csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyást/lemorzsolódást és a megszerzett ismeretek birtokában megfelelően tudnak reagálni a felgyorsult gazdasági, társadalmi változásokra


A támogató rendszer legfontosabb elemei:

   • a TÁMOP3.3.10-B-12 konstrukció keretében kialakított otthonként, közösségi térként funkcionáló, többcélú mobil bútorzattal és eszközökkel felszerelt „Suli kuckó”

    alapkészségek fejlesztése élménypedagógiai elemekkel

    idegen nyelvi fejlesztés, délutáni tevékenységként

    mentorrendszer,

    esetmegbeszélések,

    • hospitálás

    együttműködések kialakítása a szülői házza

    együttműködések partnerekkel,

    segítő szemlélet, értékközvetítés,

    befogadó, támogató iskolai légkör személyközpontú, differenciáló pedagógia

    készség- és kompetenciafejlesztés

    • hátránykompenzáló közösségi, szabadidős és kulturális programok

    • pályaorientáció, felsőfokú iskolák nyílt napja


További bővebb információt itt talál!

Célcsoport


Projekt Célja


Feladatok / Mérföldkövek


Eredmények


Találkozók