KA3 Support for Policy Reform Networks and Partnerships of Vocational Educational Training (VET) Providers

Don Bosco Web for a more accessible and inclusive VET in Europe

A fejlődés a szakképzésben töretlen, az Unió eléri kitűzött céljait – különösen a NEET (= a munka, a tanulás és a képzés világán kívül rekedt) és a sérülékeny fiatalokat tekintve – de egyenetlen. A VET képes a kettős cél (társadalmi befogadás és (munkai) alkalmazhatóság) együttes céljának teljesítésére – főbb akadályai: [1] gyenge kompetencia-szint, [2] az EUs irányelvek és a valódi szakképzés közötti gyenge kapcsolat és [3] a tervszerű megközelítés hiánya.

Don Bosco Web for a more accessible and inclusive VET in Europe
 • Program: KA3 Support for Policy Reform Networks and Partnerships of Vocational Educational Training (VET) Providers
 • Résztvevő országok:
  • Olaszország
  • Spanyolország
  • Franciaország
  • Németország
  • Belgium
  • Magyarország
 • Időtartam: 2011.11.01 - 2021.10.31.
 • Szerződésszám: 609095-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR
 • Koordinátor: CNOS-FAP, Olaszország
 • Partnerek:
  • P1 - CNOS-FAP - Róma
  • P2 - Tech Don Bosco - Madrid
  • P3 - SzIF
  • P4 - AMDB Franciaország
  • P5 - SMX - Seville
  • P6 - DBOC - Brüsszel
  • P7 - Német tartomány
  • P8 - DBI
 • Weboldal: http://web4vet.szaleziiskolak.hu/
 • Facebook Oldal:
Projekt Leírása

-          Egyenetlen cél-elérés a munkanélküliség/alkalmazhatóság és gyenge teljesítmény a szegénység visszaszorításában; növekvő rés az alkalmazhatósághoz szükséges kompetencia-elvárások (kereslet) és a megszerzés (kínálat) között.

-          Korai iskolaelhagyás magas aránya egyes országokban (ES, IT, HU), bár a szakképzés kettős feladata az alkalmazhatóság és a társadalmi befogadás egyidejű növelése

-          Az EU felületein keresztül a szakképzési szolgáltatók elősegíthetnék a befogadást és az alkalmazhatóságot, ám az alábbi problémák nehezítik ennek kiteljesedését:

1.       A szakképzés alacsony társadalmi presztízse

2.       Az elsősorban NEET helyzetű fiatalok alkalmazhatóságára való igény növekedése – ez a csoport a leginkább hajlamos a formális iskolarendszerből való kimaradásra

3.       Amint az a Skills Agendában szerepel, a készségek munkaerőpiaci elvárásai és a szakképzés által nyújtott készségek közötti jelentős eltérés

-          A következő szükségletek az alapjai a kiemelt problémákra:

1.       A szakképzők gyenge technikai és működési kompetenciája

2.       Gyenge a kapcsolat az EU által követett irányelvek és kifejlesztett eszközök valamint a harcmezőn tevékenykedő szakképzők, a nemzeti és regionális rendszerek között

3.       A tervszerű megközelítés és a strukturált, többszereplős, határokon átívelő rendszer hiánya, melyre az egységes stratégia-alkalmazáshoz és nemzetköziesítéshez szükség lenne.

Kihívás/kockázat: a sürgősség, amivel projektünket az EU-s forgatókönyvnek és a közvetlenül előttünk álló kihívásnak megfelelően megvalósítani tervezzük elsősorban az alkalmazhatósági készségek illesztése és az EU-platformok használata irányában.

1.       Az EU-s terjedés akadálya, hogy sok szakképző nem ismeri/használja az EU-s platformokat.

2.       Nagyon kevéssé elterjedt az „életen át való tanulás” megközelítés, az alkalmazásban lévők folyamatos képzésének szükségessége.

3.       Bár gyakorlottak vagyunk a cégekkel való együttműködésben, azonosítható a sürgős szüksége a szakképzés szereplőivel (képzés és alkalmazás) való együttműködés fejlesztésének, hogy megtörjük a „silo mentalitást” – ahogyan azt a leendő Szakképzési Kiválóságok Centrumaitól elvárható.

Célcsoport

Tanulók

Oktatók, pedagógusok, képzők

Vállalatok és egyéb szereplők (pl. kamarák)

Projektmenedzserek

Iskolaigazgatók

Projekt Célja

Bevezetés: 250 központ 12 országban, 150 év gyakorlat – elsősorban hátrányos helyzetű (társadalmi-gazdasági, tanulási nehézségekkel küzdő, etnikai diszkriminációtó sújtott vagy éppen migráns/menekült státuszú) fiatalokkal való foglalkozásban.

Amire számítunk:

1.       Aktív, tényleges szakképző központok, melyek helyi közösségi megítélése pozitív.

2.       Számos aspektusú (szükséges kompetenciák felmérése, új technológiák, gyakorlati hely, első munkahely, stb.) hosszú múltra visszatekintő céges kapcsolatok

3.       1850 óta működő, a mai igényekhez igazított tanonc/gyakornoki-rendszer, mely különös feltételeket biztosít a cég és a képző központ közötti kapcsolatnak, koncentrálva a humán készségekre és az állampolgári ismeretekre.

Az előzőek alapján a DB hálózatok alábbi igényeit rögzítjük:

1.       A különféle jó gyakorlataink átadhatóságának javítása kezdve az egyszerű jó gyakorlat cserétől egészen a jó gyakorlatok különböző oktatási és társadalmi körülmények között való teszteléséig.

2.       Tanulóink felvértezése a különböző humán készségekkel, úgy mint megtanulni tanulni, megtanulni alkalmazkodni a változó munkaerőpiaci elvárásokhoz, növelni az Európai Unión belüli mobilitást.

A DB-hálózat fejlesztése ily módon hozzájárul az EU 2020 stratégiához, a Bruges-elvárásokhoz és a következő célok eléréséhez:

1.       Hozzájárul az szakképzés minőségének, befogadó szellemének, megfelelőségének és az európai szakképzési intézkedések hatásának növeléséhez elsősorban a sérülékeny fiatalok életesélyeinek növelésével az alkalmazhatóságon és a társadalmi befogadáson keresztül.

2.       Növelni a nemzeti szakképző hálózatok hozzájárulását a Rigában, a 2015-2020 időszak célul tűzött időközi eredményeihez. Ugyanakkor támogatni az Unió szakképzési politikájának változását, erősíteni annak hatását a nemzeti és regionális szinten a szakképzés minőségét és a befogadást erősítve a sérülékeny fiatalok esetében kiemelten.

Ezért kedvező alkalom jelen pályázati lehetőség, hogy megerősítsük és építsük a nemzeti szakképzési hálózatokat. Fő célkitűzések fentebb, specifikusak alább. Három fő elem: kapacitás-fejlesztés (szervezet-fejlesztés), jó gyakorlat-csere és nemzetközi együttműködési struktúra keret (séma).

Feladatok / Mérföldkövek

DB Hullám egységes stratégiát alkalmaz a várt rövid- és hosszútávú célok elérésére:

1.       A DB szakképzés felelősségvállalását, EU-s megfelelését és a tervező-fejlesztő megközelítést támogató kapacitást fejlesztő intézmény- és hálózatfejlesztés az európai együttműködés érdekében (WP1=Work Package = munka-egység).

-          Részletes leírás:

a)      14 szakmai értékelés elkészítése azoknak a minőségi kritériumoknak az érvényesítésével, amelyeket a CNOS-FAP és finn alvállalkozója a LUOVI dolgozott ki nemzetközi tevékenység tervezésére, megvalósítására, értékelésére és fejlesztésére a kezdő szakképzés (iVET) területén.

b)      7 szakképzési hálózatfejlesztési cselekvési javaslatot dolgoz ki a nemzetköziesítésre a szakmai értékelésekben lévő javaslatokra alapozva.

c)       A javaslatokban lévő cselekvési tervet végrehajtja, mely az intézményesítés felé, a hálózat kiterjesztése irányába, a szakképzési szolgáltatás minősége és a befogadási hajlandósága felé visz.

2.       A szakképzés kulcsszerepeiben dolgozó stáb átfogó technikai és végrehajtási kapacitásbővítése egymástól való tanulással, és képzők képzésével (WP2).

-          Részletes leírás:

a)      Öt egymástól való tanulás fejlesztése – a CNOS-FAP által, a „Job Labyrinth” KA2 projektben kidolgozott ECVET-eszköz felhasználásával – különböző csomóponti tevékenységek kulcsszereplői számára: 1. EU irányelvek és eszközök, 2. A szakképzés nemzetköziesítése, 3. Munkaközvetítők és végzősök utánkövetési rendszerei, 4. Kulcskompetenciák az élethosszig tartó tanulásban, 5. Digitalizáció és munkaalapú szakképzési innováció.

b)      Három képzők képzése modul 180 szakképzési szereplő számára: (1) Duális képzés a társadalmi befogadásért, (2) EU irányelvek és a társadalmi befogadás Don Bosco-i ajánlás, (3) az európai DB szakképzési hálózatok minősége és befogadási hajlandósága.

c)       Öt képzők képzése modul fejlesztése, melyek magukban foglalják az egymástól való tanulás eszköz- és gyakorlatcseréjét

d)      A képzők képzése modulok fordítása és igazítása angolra, franciára, spanyolra, flamandra, németre, magyarra.

3.       Kooperatív és kölcsönös tanulással kifejleszteni kipróbálni és igazítani nemzeti/regionális szintű, megosztható a minőséget és a befogadást célzó szakképzési eszközöket és intézkedéseket (WP3).

-          Részletes leírás:

a)      Formális és nem-formális tanulási környezetben használt hatékony eszközök és eljárások összegyűjtése majd adaptálása közös munkával nemzeti szinten a következő szakképzési területeken: (1) utánkövetés, (2) mentorálásos megközelítés, (3) humán készségek érvényesítése, (4) munkakiosztási szolgáltatások (Job Placement), (5) munka-alapú tanulási sémák.

4.       A szakképző intézmények EU-s együttműködésekbe való bevonhatóságát elősegítő strukturált együttműködési keretrendszer az európai szakképzés minőségének és befogadási hajlandóságának központba helyezésével (WP3)

-          Részletes leírás:

a)      A kiválasztott, adaptált eszközöket kipróbálják a partnerek nemzeti szakképzési környezetében Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Franciaországban, Belgiumban és Magyarországon.

b)      Az elért hatások értékelése és az eszközök, gyakorlatok és metódusok befoglalása a partnerek nemzetközi fejlesztési tervébe valamint a DB Tech Europe stratégiai tervbe.

Ezen felül legalább hármat ki kell választani az alábbi hat tevékenységi terület közül:

(1)    Részvétel/hozzájárulás az Európai Szakképzési Héthez innovatív események és tevékenység szervezésével országos szinten a szakképzés vonzóbbá tételéért, minél szélesebb közönség elérésével beleértve a szülőket, tanulókat, tanárokat, cégeket – különös tekintettel a kis- és középvállalatokra.

(2)    A nemzetköziesítési stratégia fejlesztésének erősítése szakképzői szinten a vezetők, stáb, tanulók mobilitásának segítésével valamint együttműködések kialakításával.

(3)    A szakképzési szolgáltatás minőségének javítása visszacsatolások segítségével a végzősök utánkövetési rendszerének valamint az EQUAVET ajánlásainak megfelelően. Fejleszteni és bevezetni az utánkövetési rendszert minden arra alkalmas helyen, felhasználni a szakképző intézmények adatait összevetve a nemzeti, területi és régiós statisztikákkal a szakképzési szolgáltatás minőségének javítása érdekében.

(4)    A kulcskompetenciák tanulásának elősegítése a szakképzésben (a tanulás személyre szabása és adaptálása egyéni tanulási szükségletekhez igazítása) tanulási folyamat tervezése és értékelése.

(5)    Tanárok, képzők, szakoktatók, mentorok és/vagy szakképzési vezetők professzionális továbbképzéséhez szükséges eszközök fejlesztése és alkalmak kidolgozása, melyek segítségével jobban felkészülhetnek a jövő kihívásaira (pl. digitalizáció) összhangban az ET2020 Szakképzési Munkacsoport 2016-2018-as következtetéseivel.

Tevékenység #1: A Don Bosco International, mely szervezetünk Európai Uniós szinten aktív, s amelyet bevontak az első három Szakképzési Hét szervezésébe, az Ifyousági Paktumba  és az EAfA-ba rajta lesz, hogy az EU-s irányvonal aktualitásai eljussanak az együttműködő partnerek létező hálózatához, hogy az a köz- és magánszféra minél szélesebb körébe eljusson. Támogatni fogja a szakképző intézményeket és tanulóit az érdekvédelemben (különösen a társadalmi elutasítás kockázatával szembesülő fiatalokat, a szakképzést, mint a társadalmi befogadás kiváló eszközeként bemutatva).

Fő eredmény: Irányvonalat érintő ajánlások, a DB Gyakornoki Keretrendszer, az EU-s irányvonal változásainak nagyobb hatása.

Tevékenység #2: A DBOC – egy nemzeti szinten magasra értékelt, de nemzetközi stratégiával nem rendelkező szervezet – az SMX-szel – melyet óriási számú mobilitás jellemez – koordinálja ezt a tevékenységet. A vezérfonal a nemzetközi együttműködés – annak minden aspektusára kiterjedő – fejlesztése (a szervezeti kapacitásépítéshez kapcsolva) külön figyelve a már meglévő KA1 és KA2 projektekre. A cél mobilitási karta és tanulószerződéses (gyakornoki vagy tanonci) sémák rögzítése, új kezdeményezések, melyek elősegítik tanulók és stáb-tagok továbbképzését mobilitáson keresztül.

Eredmények: Szakképző iskolák kapacitásnövelő moduljai, melyek a minőségi és befogadó oktatást veszik célba.

Tevékenység #3: A CNOS-FAP vezeti ezt a tevékenységet hatalmas EQUAVET-tapasztalatára támaszkodva, de méginkább a hosszú múltra visszatekintő, hagyományszerű utánkövető rendszerére. A cél a rendszerbe foglalás lenne, valamint új eszközök és stratégiák fejlesztése a végzősök európai szintű követésére. Vállalati együttműködés kialakítása a duális képzés és a tanonci/gyakornoki/tanulószerződési rendszer elősegítésére.

Eredmények: BoscoBase (végzősök/végzettek EU DB adatbázisa), Munkahely-közvetítő szolgáltatások

Tevékenység#5: A magyar partner gyakorlott innovatív tanítási metódusokban, és a Maisons Don Bosco elkötelezett az e-twinning és más EU platformok (School Education Gateway) használata irányába. A fókuszban egyrészt a kulcskompetenciák megszerzésének új stratégiáinak kidolgozása, másrészt az élethosszig tartó tanulás mentorálással való megközelítése áll.

Eredmények: a humán készségek elismerésének rendszere a szakképzésben

Tevékenység#6: Tech Don Bosco – támaszkodva a cégekkel való kapcsolatainak hosszú időre visszanyúló tapasztalatára és Németország– a duális képzésben való alapvető jártasságával vezetik ezt a tevékenységet. A cél a képzők, tanárok és szakképzési szakértők szakértelmének továbbfejlesztése abból a célból, hogy a szakképzés meghatározó környezete alkalmazkodjon az új kihívásokhoz: a digitalizációhoz, a humán készségekhez (fókuszban a vállalkozási készségek) és innovatív Work Based Learning  sémák.

Lehetséges eredmények: DB T-Vet Akadémia, új mentorálási módszerek.


Eredmények

Eredméynek

Találkozók

Találkozók