Szalézi Szent Ferenc Gimnázium - Kazincbarcika

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium tanárainak szekciófoglalkozásai - 2017. november 10.

2017. november 10-én a Szalézi Intézmény Fenntartó közoktatási intézményei Szalézi Konferencián vesznek részt Budapesten a Számalk-Szalézi Szakgimnáziumban. A plenáris előadásokat követően a délutáni szekcióüléseken a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium két pedagógusa vezet foglalkozásokat, amelyekről az alábbi tájékoztatást közöljük.

1.      Elleh Hajnalka: Hogyan csepegtessünk hitet a diákjainkba?

Katolikus pedagógusokként a mindennapos oktatási feladataink mellett az is fontos, hogy a keresztény hitünket bemutassuk és továbbadjuk diákjainknak. S korunkban ez nem könnyű feladat. Az előadásban ehhez szeretnék némi segítséget nyújtani.

Először is megvizsgáljuk, milyen is az a hit, amelyet illő lenne átadnunk tanítványainknak (katolikus keresztény hit). Megnézzük a hit szó eredetét, használatait. Rávilágítunk a keresztény hit paradoxonjaira. Megnézzük, hogy a hitünk miért nem magánügy a Szentírás tanúsága szerint (Krisztus missziós parancsa, a magvetés feladata). Megvizsgáljuk, hogy hitünk milyen módon kapcsolódik az evangélium üzenetéhez (krisztocentrikus szemléletmód, derűs megközelítés).

Bemutatjuk a hitünknek az életünkre való hatásait az Ige fényében. Majd rátérünk arra, hogy korunkban milyen, a hitélettel kapcsolatos kihívásokkal és nehézségekkel kell szembenéznünk (posztmodern kor, szekularizáció, tér-idő kontinuumban való gondolkodás, korszellem, egyéb ideológiák térhódítása, fogyasztói társadalom, felgyorsult hétköznapok).

Fontos az is, hogy a mi személyes hitünk is folyamatosan erősödjön, fejlődjön. Megnézzük, hogy ebben milyen módszerek tudnak nekünk segíteni (lelki életet mélyítő tevékenységek).

Ezek után megnézzük, hogy a Szalézi pedagógiai alapelvek hogyan tudják munkánkat segíteni (Don Bosco-féle irányvonal, az egész személyiség nevelése, megelőző módszer). Ezután röviden megtárgyaljuk, hogy a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban hogyan és milyen módokon mutatkozik meg a Szalézi lelkiség (jó pedagógiai gyakorlatok, Szalézi jelenlét).

Ezután ötleteket szeretnék adni a hit becsempészéséhez az egyes tantárgyak tanításába (keresztény pedagógiai szemlélettel való tanítás, interdiszciplináris megközelítés). Szeretném kihangsúlyozni a hit, remény és szeretet fontosságát a pedagógiai gyakorlatunkban. A végén pedig motivációs gondolatokat hallgathatunk meg a hiterősítő nevelési tevékenységünkkel kapcsolatban.

 

2.      Petróczi Gábor: Az intézményi önértékelés helyzete és feladatai

 

A szekciófoglalkozáson az intézményi önértékelés helyzetével és kihívásaival szeretnék foglalkozni, érintve az intézmények és intézményvezetők intézményi önértékelését, de alapvetően a pedagógusok intézményi önértékelésére tartva szem előtt. Az egyre szélesebb körű tapasztalatokat szintetizálva intézményvezetőként és tanfelügyelőként szeretnék rávilágítani az intézményi önértékelési feladatok megoldásának mikéntjére, és elmondom a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban eddig leszűrt tapasztalatainkat. Kitérek az általunk követett, jól bevált szervezési eljárás és munkamegosztási módszer ismertetésére is.

Előadásomat mese formájában tervezem bemutatni „Igaz mese bátor szívű pedagógusoknak az intézményi önértékelésről” alcímmel. Az előadás elején a négyszögletű kerekerdőben találjuk magunkat, ahová egyszer csak váratlanul betoppan az intézményi önértékelés…  További részleteket egyelőre nem árulhatok el, ám annyit igen, hogy a kezdetben ismeretlen erőben bolyongva magam is sokszor eltévedtem, de – kollégáim támogatásával – mindig sikerült megtalálnom a kivezető utat. Az erdő legsötétebb pontja számomra az „Intézményi dokumentumfeltöltő” barlangja bizonyult, ahová még mindig félve lépek be, mert új és új meglepetéseket tartogat a gyanútlan látogató számára. Az előadás során mesélek a sokunk által tapasztalt nehézségekről, az útkeresésről, a megoldási lehetőségekről, és elmondom az általunk eddig elért eredményeket is.

Ha szívesen nevetnének egy jót rajtunk és önmagunkon, saját mindennapi tevékenységünk vargabetűin, ha szeretnének némi pozitív tapasztalatokat hallani egy intézmény pedagógusainak önértékeléséről, hát várom a tisztelt kollégákat!

 

Helyszín

Budapest, Mérnök u. 39

Időpont

2017.11.10.

További Események