Szalézi Szent Ferenc Gimnázium - Kazincbarcika

Vezetői és intézményi tanfelügyelet a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban

Határidő: 2019. május 30.

Az Oktatási Hivatal a 2018/19-es tanévben vezetői és intézményi tanfelügyeltre jelölte ki a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumot és annak vezetőjét, Petróczi Gábort.

A tanfelügyelet pedagógiai-szakmai ellenőrzés, amely – fenntartótól függetlenül – kiterjed minden pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre. A közoktatás különböző szereplőire vonatkozó eljárásrendet a jogszabályok pontosan definiálják. A jogszabályok írják elő, hogy milyen szempontok és vizsgálandó területek mentén kell ellenőrizni a pedagógust, a vezetőt és az intézményt.

Az intézményellenőrzésre abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény vezetőjét értékelték az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében vagy az intézményellenőrzés során kerül sor az intézményvezető ellenőrzésére is. Nálunk ez a két ellenőrzés párhuzamosan zajlik majd.

Az intézményellenőrzés és a vezető ellenőrzés szoros összefüggésben van egymással.

A két ellenőrzés során sok azonos dokumentumot kell ellenőrizni a szakértőknek. 

A vezető ellenőrzésének célja az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, valamint az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján.

A vizsgálat öt terültre fókuszál:

a) az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai – stratégiai vezetése és irányítása,

b) az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása,

c) az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása,

d) az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása,

e) a vezetői kompetenciák fejlesztése.

Az intézményeket elsősorban saját céljaik megvalósulásának tükrében kell vizsgálni, figyelembe véve az intézményi önértékelés eredményeit. Tehát nem célja a tanfelügyeletnek összevetni a különböző intézményeket és felállítani egy felállíthatatlan rangsort. Minden intézmény teljesen más szocio-kulturális környezetben és körülmények között tevékenykedik és lehet kiváló egy hátrányos térségben működő, hátrányos helyzetű tanulókat nevelő-oktató intézmény, és lehet kevésbé jó az elit környezetben működő iskola is. Az ellenőrzés mindig fejlesztő-támogató jellegű, nem szankcionál, hiszen a szakértői csoportnak nincs intézkedési jogköre, hanem csupán jegyzőkönyvben és az értékelőlapon rögzíti megállapításait. Az intézményellenőrzés célja, hogy iránymutatást adjon az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez. Ehhez a szakértői bizottság elemzi és feltárja, hogy a köznevelési intézmény hogyan valósította meg a pedagógiai programjában és a munkatervében foglaltakat.

Az intézményellenőrzés az alábbi területekre terjed ki:

a) pedagógiai folyamatok,

b) személyiség- és közösségfejlesztés,

c) az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények,

d) belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció,

e) az intézmény külső kapcsolatai,

f) a pedagógiai működés feltételei, valamint

g) az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvet megállapító jogszabályban meghatározott országos szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés.

Érdeklődéssel és szakmai kíváncsisággal várjuk a szakértőket, hogy külső, szakértői szemmel tekintsék át az igazgató és az intézmény szakmai-pedagógiai munkáját, állapítsák meg erősségeinket, és mutassanak rá, mely területeken szükséges fejlődnünk.

 

Bózsvári József

tanár, szakértő, tanfelügyelő

Helyszín

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika

Időpont

2018.09.03. 11:26 2019.05.30. 11:26

További Események

Jelentkezés és beiratkozás

2019.06.20. 14:00 18:00

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium

Jelentkezés és beiratkozás